AQUA -TOGETHER MOVING AHEAD

AQUA -TOGETHER MOVING AHEAD

với những hoạt động thử thách gắn kết tinh thần đội nhóm.

  1. Me cung bí ẩn
  2. Chiến Xa
  3. Chui hầm địa đạo
  4. vượt tường thần 
  5. đường trượt nước
  6. mạng nhện 

Dưới đây là một số hình ảnh về chương trình.


Deprecated: Hàm get_page_by_title hiện tại không dùng nữa từ phiên bản 6.2.0! Sử dụng WP_Query để thay thế. in /home/hoatnaov/public_html/wp-includes/functions.php on line 6085
08 49 12 12 94