BẢO HIỂM HÙNG VƯƠNG – TEAMBUILDING KDL VÀM SÁT

CHIẾN BINH BHV – KẾT NỐI SỨC MẠNH

với những hoạt động thử thách gắn kết tinh thần đội nhóm từ chương trình Teambuilding, Gala Dinner và đặc biệt là chương trình lửa trại đã đêm đến cho những chiến binh BHV nhiều cảm xúc…

Dưới đây là một số hình ảnh về chương trình.