NEXT CHAPTER 2021 – TEAMBUILDING

NEXT CHAPTER 2021- TEAMBUILDING

với những hoạt động thử thách

  1. Vượt tường xốp
  2. thăng bằng chuyển banh
  3. bắn cung trên cao
  4. vượt tường thần 
  5. đường trượt nước
  6. mạng nhện 

Dưới đây là một số hình ảnh về chương trình.


Deprecated: Hàm get_page_by_title hiện tại không dùng nữa từ phiên bản 6.2.0! Sử dụng WP_Query để thay thế. in /home/hoatnaov/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
HOTLINE: 08 49 12 12 94