TRÒ CHƠI DỜI THÁP HÀ NỘI

 300.000

Bộ trò chơi dời tháp Hà Nội bao gồm:

  • 5 khối xốp: 20cm, 40cm, 60cm, 80cm, 100cm
  • 3 trụ đế cố định cao 1m