XE F1 TEAMBUILDING -SPEED UP

Bộ game dựa trên ý tưởng từ giải đua F1, hệ thống vật dụng trong game đa dạng, đặt ra thử thách dành cho nhiều người chơi

“The Racer: Speed it up” là game tập thể mới xuất hiện, được nhà tổ chức sáng tạo ra khi giải đua F1 tại Việt Nam