Saigon Times CSR 2022 tôn vinh doanh nghiệp vì cộng đồng

HOATNAOVIEN Co.,LTD là đơn vị cung cấp giải pháp và thiết bị tổ chức chương trình Saigon Times CSR 2022, Hành trình Saigon Times CSR 2022 do tòa soạn The Saigon Times, trực thuộc Tạp chí Kinh tế Sài Gòn với 40 doanh nghiệp có nhiều đóng góp nổi bật cho cộng đồng được vinh danh.