SPORT DAY 2021 – AQUA COLOR RUN

Aqua Viet Nam – Color Run – Sport Day 2021

Quy tụ hơn 1200 nhân viên nhà máy Qua Viet Nam cùng tham gia với những hoạt động kỷ niệm 25 năm thành lập nhà máy AQua Việt Nam.

  1. Đường chạy sắc màu với những thử thách liên hoàn: tháp nhảy, đường trượt nước, Trận địa xà phòng, mê cung…
  2. Trò chơi tập thể: Kéo co, nhảy bao bố…
  3. Xếp hình logo 25 năm Aqua Việt Nam.

Dưới đây là một số hình ảnh về chương trình.


Deprecated: Hàm get_page_by_title hiện tại không dùng nữa từ phiên bản 6.2.0! Sử dụng WP_Query để thay thế. in /home/hoatnaov/public_html/wp-includes/functions.php on line 6085
HOTLINE: 08 49 12 12 94