Teambuilding Quân Đội – MB Bank Thách Thức Lãnh Đạo

MB Bank - Thách Thức Lãnh Đạo
2019 - Vũng Tàu

Dưới đây là 1 số hình ảnh chương trình.